عاشقانه های من
فکر کن قهوه بنوشی ته فالت باشد 
بعد از این دیدن او فرض محالت باشد 

از خدا ساده بپرسی که تو اصلا هستی !؟ 
گریه ات باعث تکرار سوالت باشد 

چمدان پر بکنی خاطره ها را ببری 
عکسهایش همه عمر وبالت باشد 

روز و شب قصه ببافی که تو را می خواهد
باز پیچیده ترین شکل خیالت باشد

توی تنهایی خود فکر مسکن باشی 
قرص اعصاب فقط چاره ی حالت باشد 

"ای که از کوچه معشوقه ما می گذری" 
قسمت ما نشد این عشق... حلالت باشد!
نوع مطلب :
شنبه 30 آبان 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
در سر
سوداى انقلابى ست
به سركردگى عشق
علیه قلب تنهاى من

حكم كنید
تبعید َم كنند جایى
كه تا چشم كار مى كند
تو باشى !

سیاوش_خاکسار 
نوع مطلب :
شنبه 30 آبان 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
جاده باشد
گَز می کنم
دریا باشد
پارو می زنم
و حتا اگر آسمان
بی پروا پرواز خواهم کرد
مقصد که تو باشی
فرقی نمی کند
پای پیاده 
یا سوار بر اسب بال دار
می آیم که دستانم را به تو بسپارم
حتا اگر بُریده
حتا اگر آنقدر ناتوان
که جانم
از نوکِ انگشتانم بر زمین بچکد
و در برابر نگاهِ ناباور تو
رویای آغوشت را به خاک بِبَرم

سیاوش خاکسار

نوع مطلب :
شنبه 30 آبان 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
پنجره را باز میکنم
احساس قشنگ  " تو " می آید
می نشیند
بر پرده
بر دیوار...
من
گیج  این همه " تو "
مست  مست
کنار می آیم با خودم
و
با احساس  قشنگی که " تـــو " یی
زندگی می کنم.
نوع مطلب :
ﺯﻧـــﺪﮔﯽ
ﺑــﻮﺩﻥ ﮐﻨــﺎﺭ ﺩﻟـﯽ ﺳﺖ
ﮐــﻪ
ﻫـﺮﭼﻨﺪ ﺩﻭﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ِ ﺗـــﻮ
ﺍﻣـــﺎ
ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺍﻣــﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐــﻪ ﺣﺲ َﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﯽ ...
ﻫﻤــﺎﻧﺠـﺎ
ﮐـــﻪ
ﭘﻠــﮏ ﻫﺎﯼ َﺕ ﮔــــﺮﻡ ﻣـﯽ ﺷﻮﺩ
ﮔــﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ َﺕ ﮔـــﻞ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ..
ﻗﺎﺏ ِ ﺻﻮﺭﺕ َﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺍﻧﺪ.
نوع مطلب :
سه شنبه 14 مهر 1394 :: نویسنده : مهدی امینی

‏زهی

صبحی

که

او

آید

نشیند

بر

سر

بالین

تو چشم از خواب بگشایی ببینی شاه شاهانی..!


نوع مطلب :

گرچه تمام بودنم گمشده در نبودنت

غرق محال می شوم ، خام دوباره بودنت

چهره ی زیبای تو را نقش خیال می کنم

باز به خواب خویشتن رسم محال می کنم

حسرت دیدار تو را آهِ دوباره می کشم

در شب بی ستاره ام تو را ستاره می کشم

کاش دوباره بنگری بر دل زار و خسته ام

خسته که نه ز عشق تو خرد شدم ، شکسته ام

روز میان خواب من باز غروب می شود

« اگر بیای از سفر آه چه خوب می شود »

مثل همیشه می روی باز تو از خیال من

باز تمام می شود آرزوی محال من

نقش تو پاک می شود باز ز خواب می پرم

حسرت دیدار تو را به کنج سینه می برم

نوع مطلب :
دوشنبه 13 مهر 1394 :: نویسنده : مهدی امینی

تاری بزن با ساز دل، آتش بزن بر راز دل

وانگه همین پیمانه را، لبریز کن با ناز دل

چنگی به دلداری زنی، سازی به غمخواری بزن

دلدار را پیمانه شو، سرریز شو باسازدل

این روزها داد دلم، گویی به آسمان رسد

چون ابر می آید ز دور، باران بخوان آوازه دل

بر چهرهء گلگون گل، رنگی زمستی نقش کن

تا چهچهه بلبل شود، بر گوش او ‌آغاز دل

آید به گوشم نغمه ای، از دور دست زندگی

شهردلم آشوب شد، سویم بیا سرباز دل

با عشق راضی میشوی، دلدارشو‌ اینک مگو

پیمانه ای دیگر بریز، تا من شوم شهباز دل

این لحظه گر راضی شوی، فردا به رویا میرود

دنیای من آغوش توست،

اینگونه شد....پرواز دل.....

نوع مطلب :
ﯾﮏ ﺩﻡ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﭼﺮﺧﯽ ﺑﺰﻥ ، ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎ ، ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﺗﺎ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭﺍﭘﺴﯿﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺷﻮﺭ ﻭﺻﻞ
ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻓﻠﮏ ، ﭼﺮﺧﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻡ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻝ ﻫﺴﺘﯿﺖ ، ﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺠﻮﺷﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﺍﺯ ﺩﻝ ﮔﺮﯾﺰﺍﻧﻢ ﻣﮑﻦ ، ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﮑﻦ
ﺳﺎﻗﯽ ﺷﺮﺍﺑﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺰ ، ﻣﺴﺘﻢ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﺍﺯ ﻓﺮﺵ ﮔﺮ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﻋﺮﺵ ﺩﻣﺴﺎﺯﻡ ﻧﻤﺎ
ﺑﺮ ﺩﺍﺭ ﻓﺮﺵ ﻋﺮﺷﯿﺎﻥ ، ﻃﺮﺣﯽ ﺩﺭﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻣﺪﯼ ، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺁﻣﺪﯼ
ﺑﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﭙﯿﭽﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﺯﺍﺭ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﮎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ، ﭼﺸﻤﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﻠﺦ ﻣﺎ ، ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺎ ، ﺍﺷﮑﯽ ﺑﯿﺎﻓﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ، ﺟﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺗﻦ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻦ ، ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
ﺍﺯ ﻣﺤﺸﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﺩﮔﺮ ﺩﺍﺭﻡ ﻃﻠﺐ
ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﺷﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
مولانا
نوع مطلب :
شنبه 31 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
چقدر حس زلالی ست شاعرت باشم
شریک خلوت شبهای خاطرت باشم

چقدر با تو قشنگ است منتظر ماندن
قطار باشی و من هم مسافرت باشم

قرار باشد و ‌بوسه، درخت باشد و برگ
به کوچه کوچه پاییز عابرت باشم

سکوت باشی و‌خواهش،کلید باشم و در
شراب باشد و بستر مجاورت باشم

همین دو‌جمله ی کوتاه راز خوشبختی ست
به خاطر تو بمانم...به خاطرت باشم
نوع مطلب :
ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ! ﻭﻟﯽ .. ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺣﻮﺍ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﮐﺮﺩ !
ﻭ ﭼﺮﺍ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺭﺩ ؟؟
ﺳﺎﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩ ... ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩ ...
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ! ﺍﻣﺎ ...
ﺣﻮﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩ .
ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻔﺖ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ....
سیب هنوز هم شیرین است
هنوز هم آدم بهشت را به لبخند حوا می فروشد،
فقط اگر
 حوایش.... هوایش را داشته باشد......
نوع مطلب :
شنبه 10 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
من هستم و دوباره دلی بی قرار تو
این کوچه های خسته ی چشم انتظار تو

منظومه ی بلند غزل های ناز من!
خورشید هم ستاره شود در مدار تو

زیبا ترین تغزل بارانی منی
می بالد عاشقانه غزل در بهار تو

عطری نجیب می وزد از واژه های من
هرگز نبوده این همه شعرم دچار تو

بخشیدم عاشقانه دلم را به چشمهات
باشد که بی بهانه شود در کنار تو

جایی که عشق نیز دچار تو می شود
از من عجیب نیست شوم بی قرار تو......
نوع مطلب :
دوست دارم در شبی با خلوتت خلوت کنم
با همه دلسردی ات میل تو را رغبت کنم 

دستهایت را بگیرم چشم در چشمم شوی
با تمام اشتیاق از حرف دل صحبت کنم 

دوست دارم شانه بر موهای پر پشتم زنی
تا شبت را با حضورم غرق در لذت کنم 

کنج آغوشت خودم را جا کنم دیوانه وار
زیرکانه از تماس بوسه ات غفلت کنم 

دوست دارم مرهم حس پریشانم شوی
تا که بر آرامش دل بستنت عادت کنم 

با همه دلبستگیهایم بگویم حاضرم
خانه مهر دلم را با دلت قسمت کنم
 
دوست دارم با نوازشهایت عاشق تر شوم
تا ببینی بی تو میمیرم اگر همت کنم
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
مریمِ قدّیسِ رؤیاهایِ من! حالم بد است!
عصمتِ لبهایِ دیندارت کمی بیش‌ازحد است
از مَیِ انجیلِ لب‌هایت کمی مستم بُکن
منجیِ جانم بشو، اینجا پُر از دیو وُ دَد است!
در وجودم اورشلیمی ساختم بی‌تابِ تو
گر تو باشی راهبه‌اش،کُلِّ دنیا معبد است!
کاهنِ غاصب،مسلط شد به بیتُ‌القدُسِ جان
هرکه با عشقم دراُفتد بی‌گمان او مرتد است!
گرچه تو پُرطاقتی،مغرور و باصبری ولی
مریمِ قدّیسِ رؤیاهایِ من! حالم بد است!

نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
وای اگر یک شب در آغوشم بگیری محشر است
تنگ بین ِ بازوان ِ تو اسیری محشر است

تا تویی ماه ِ تمام ِ هر شب ِ این آسمان
حال و روز ِ کهکشان ِ راه ِ شیری محشر است

شاهبانو! میشود باشم وزیر ِ عاشقت؟
شاهنامه گاه در قطع ِ وزیری محشر است

طرح ِ اسلیمی ِ گُل از خوشخرامی های ِ توست
نقش ِ جای ِ پات بر فرش ِ کویری محشر است

تا بیایی می پرد از سر خماری ِ بهار
دستمالی پشت ِ "شیشه" "گرد"گیری محشر است

کاش میشد پابه پایت از جوانی بگذرم
دست ِ تو باشد عصای ِ دست ِ پیری محشر است

"بی تو مهتابم گذشتم باز از آن کوچه شبی" *
آه.. این شعر ِ "فریدون ِ مشیری" محشر است

گریه ام پرسید از دلتنگی ام تکلیف چیست؟
گفت خوب است انتظار اما بمیری محشر است

آنقدر حالم نپرسیدی که پوسیدم به خاک
تا بیایی و سراغم را بگیری "محشر" است

*شهراد میدری*
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
گفتند که نامحرمی و بوسه حرام است
دل گفت که محرم تز از این عشق کدام است ؟

بوسیدم و لب دادم و آغوش کشیدم
                     نامحرم من !!! محرمی و کار تمام است ...
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
من خراب نگه نرگس شهلای تو ام
بی خود از باده ی جام و می مینای تو ام ...
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
چای می نوشیدم..
یکباره دلتنگت شدم...
بغض کردم..
و اشک در چشمانم حلقه زد
همه با تعجب نگاهم کردند...!
لبخند تلخی زدم و گفتم :
" چقدر داغ بود " !!!
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
منم و داغ نگاهی که به قلبم زده ای
آتش خرمن آهی که به قلبم زده ای

قول دادی همه ی دار و ندارم باشی
در تنم رخنه کنی، فصل بهارم باشی

من به بد قولی چشمان تو عادت کردم
به همین بودنت از دور قناعت کردم

ترسم این است بیایی و صدایم نکنی
کوهی از درد ببینی و دعایم نکنی

ترسم این است صدایم به صدایت نرسد
بدوم با سر و سر باز به پایت نرسد

نکند حادثه ای باز به بادم بدهد
داغ فهمیدن یک راز به بادم بدهد

نکند جای تو را فاصله ات پر بکند
خاطره روی تورا سایه تصور بکند

از تمام تو فقط فاصله ات سهم من است
عشق وا مانده ی بی حوصله ات سهم من است
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
لرزشی دارد دلم انگار دلتنگت شدم

خوب می دانی که من با عشوه ای خامت شدم

کاش می شد با غزل یک جرعه مهمانم کنی

نیست انگاری دلت با من، که درمانم کنی

من که از چشمان مست تو غزل خوان گشته ام

هر دری را غیر تو بر روی این دل بسته ام

منتظر ماندم که شاید یک نظر بر من کنی

ترسم اندوه مرا از کاه چون خرمن کنی

خمره ای دارد دلم، از آب انگور تو پُر

خمره را بگشودم و اشعار من شد همچو دُرّ

شد شکر ریز از لبت لبهای گرم مست من

مثنوی سر ریز شد با یک قلم در دست من. . .
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
دختر ِ خیام! یک جرعه شرابم می دهی
 
دزدکی بابا نفهمد شعــر ِ نابم می دهی
 
مانده ام پشت ِ در ِ چوبی ، "بفرما"یی بگو
 
تشنه هستم از سفال ِ کوزه آبم می دهی
 
تا نلرزم بیش از اینهـا در شب ِ موهای ِ تو
 
از دو چشم ِ روشن ِ خود آفتابم می دهی
 
نم نم ِ باران ِ انگــور است و عطر ِ کاهگل
 
دست در دست ِ نسیمت پیچ و تابم می دهی
 
زخمه برمیداری از دل چین به چین با دامنت
 
رقص ِ پرشور ِ دف و چنگ و ربابم می دهی
 
بیتی از لبهــای ِ من بر بیتی از لبهــای ِ تو
 
یک رباعی سهم ِ این حال ِ خرابم می دهی
 
میهمانم می کنــی با نان ِ داغ ِ گردنت
 
زیر ِ پیراهن دو تیهوی ِ کبابم می دهی
 
این همه اختــرشناسی برده ای ارث از پدر
 
ماه ِ من! از آسمانت یک شهابم می دهی
 
راز ِ تقویــم ِ جلالـــی در قد ِ موزون ِ توست
 
در گذر از غم شماری ها شتابم می دهی
 
می گذاری بالش ِ بازوی ِ خود زیـــر ِ سرم
 
خسته ام بر روی ِ سینه جای ِ خابم می دهی
 
گزمه های ِ مست ِ سلجوقی نیافتد چشمشان
 
چهـــره می پوشانی و کمتــر عذابم می دهی
 
مادرم را می فرستم سمت ِ نیشابورتان
 
در دل ِ تاریخ، یک "بله" جوابم می دهی
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
مرا شبیــه خــودم؛شبیــه یک ستــاره بِکِــش..

شبیــه مــن که نشــد..!

خــط بــزن دوبــاره بِکــش..

مرا شبیــه خــودم در میـان آتـش و دود شبیـه چِشــم و دلــم غــرق صــد شــراره بِکــش..

و بعد دسـت بکش بر شـــراره ام یک شــب..

بســوز وقلــب مــرا پــاره پــاره بکــش...

و زخـــم های دلــم را ببیــن؛و بعد از آن لبــاس بر تــنِ این قلــبِ بی قـــوارِه بِکــش..

بخنــــد..........................

خنــــده تو شعلـــه می زنــد بر مـــن..

بخنــــد و شعلـــه های مــــرا به یک اشـــاره بکــش..

ببین ستـــاره شـــدم با تــو ای بهانـــه ی مــن....

مرا شبیـــه خـــودم...!

شبیـــه یک ستـــاره بکــش..
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
حس بودنت

قشنگ ترین حس دنیــــــاست

تو کـه باشی ...

هر روز را .. نــــــــــــــــــه !

هر ثانیه را عشـــــق است...
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم

آخ ... تا می بینمت یک جور دیگر می شوم

با تو حس شعر در من بیشتر گل می کند

یاسم و باران که می بارد معطر می شوم

در لباس آبی از من بیشتر دل می بری

آسمان وقتی که می پوشی کبوتر می شوم

آنقدر ها مرد هستم تا بمانم پای تو

می توانم مایه ی گهگاه دلگرمی شوم

میل - میل توست اما بی تو باور کن که من

در هجوم باد های سرد پرپر می شوم
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
من پریشان خاطرم امشب , دلآرامم کجاست؟
آنکه با عشقش بسوزاند , سرانجامم کجاست؟
آنکه بر جانم بریزد , آتشی از عشق خود
با شرابی زان دو چشمش, پر کند جامم کجاست؟
آنکه با نا ز نگاهش , میکند دیوانه ام
یا که با سوز لبانش , میکند رامم کجاست؟
آنکه میکوبد سرم , هر لحظه بر دیوار عشق
با چنان اشکی ز چشمانش , کند خامم کجاست؟
آنکه میداند دهان عاشقان تلخ است و لیک
چون عسل با بوسه ای شیرین کند کامم کجاست؟
آنکه چون "افشار" مدهوش است از شرب مدام
هم پیاله خواهمش هردم , بگو جامم کجاست؟
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
تا که لب های من از کنج لبت کام گرفت
از غزال تن تو این غزل الهام گرفت

ریخت موهای تو بر دوش من آن شب دیدم
موج دریا که به ساحل زد و آرام گرفت

در هوای تب عشق تو دگر سوخت تنم
مثل آتش شد و از هرم تنت وام گرفت

شب که دیوانه شد از برق نگاهت چه کند؟
ماه پنهان شد و از چشم تو پیغام گرفت

طاقتم طاق شد از حالت طغیان تنت
جانم از طرز نفس های تو سرسام گرفت

دل که بی تاب شد از سرخی لب های تو شد
تب و تاب شرر از سینه ی تو فام گرفت

تا سحر صحن تنت را که عبادت کردم 
هوسم گرم طوافت شد و احرام گرفت

نذر کردم که دگر بی تو به مستی نرسم
لب به لب شد نفس از هر نفست جام گرفت

که تراشیده چونین مرمر سنگین تنت
تا که شعر و غزل از نقش تو ایهام گرفت

فکر کردم بروم مثل تو پیدا بکنم
عشق گمگشته ی من هاله ی ابهام گرفت

جگرم خون شد و جانم به لب آمد تا
ماجرای من و معشوق سرانجام ، گرفت
نوع مطلب :
سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
سخت است که معتاد نگاهی شده باشی
دیوانه ی چشمــان سیاهی شده باشــی

اینکــه پســر رعیت ده باشی و آنوقت-
دلداده ی تک دختر شاهـی شده باشـی

در پیچ و خم عشق به سختی به در آیی -
از چاله،، ولی راهی چاهی شده باشی

 از دور تو را محکم و چون کوه ببینند
در خویش شبیه پر کاهی شده باشی

مانند دلیری که به دستش سپری نیست
بازیچه ی دستان سپاهی شده باشی

یـک عُمر بجنگی و در آخــر نتوانـی -
تا نااامزد آن که بخاهی شده باشی

سخت است که ماه تو سراغ تو نیایـد
آنگاه که در حوضچه ماهی شده باشی
نوع مطلب :
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
ﺧﻨﺪﻩ‌ﺍﺕ ﻃﺮﺡ ﻟﻄﯿﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧــﺎﺯِ ﻣﻌﺸــــﻮﻕ ﺩﻝ‌ﺁﺯﺍﺭ ﺧﺮﯾـــﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﮔﻠّﻪ ﻭ ﮔـﺮﮒ ﺍﺳﺖ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ
ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺯ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺩﺷﺘﯽ ﺍﺳﺖ! ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﺷﺎﺧــﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺳــﺮ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺟﺴﺘﻪ
ﺑﻮﺳﻪ‌ﺍﺕ ﻣﯿﻮﻩ‌ﯼ ﺳﺮﺧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩﯼ ﻭَ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺮﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩﯼ
ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺗـــﻮ ﺷـــﻮﺭ ﺗﭙﯿــﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ
ﻋﺎﺷﻘــﯽ ﺑﯽ‌ﺳـــﺮ ﻭ ﭘﺎ ﻋﺰﻡ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﻋﻤﻖ ﺗﻮ ﺩﺭّﻩ‌ﯼ ﮊﺭﻓﯽ ﺍﺳﺖ،ﻣﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻧﺪ
ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺧـ‍ـﻮﺩﻡ ﻗﺼـــﺪ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﺍﻭّﻝ ﻗﺼّﻪ‌ﯼ ﻫﺮ ﻋﺸﻖ ﮐﻤﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ‌ﺳﺖ!
ﺁﺧـــﺮِ ﻗﺼّــﻪ‌ﯼ ﻓﺮﻫـــﺎﺩ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ...
نوع مطلب :
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
به رخ ماهی به قد سروی به دل نوری به تن جانی
خطا گفتم ز من بگذر به از اینی به از آنی
بسان آیت رحمت همه لطفی همه مهری
بسان عهد برنایی همه شوقی همه جانی
همه چشمند در این ره که بینند از تو دیداری
همه گوشند در این در که آید از تو فرمانی
برای عالمی آفتاب عالم آرایی
چو گردد نوبت من سختگیر و  سست پیمانی
پریشان حالی دل را بپرس از زلف دلبندت
که بهتر داند احوال پریشان را پریشانی
نوع مطلب :
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : مهدی امینی
به پایت سر نهادم تا سر و سامان من باشی
براهت جان فدا کردم مگر جانان من باشی
بسوز من نمی سازی که با من همنوا گردی
ز دردم نیستی آگاه تا درمان من باشی
بدریای محبت پا نهادم برسر هستی
بدین سودا که دریای من و طوفان من باشی
مرا شد طاق ابروی تو محراب دعا زانرو
که همچون اشک پالای صف مژگان من بودی
ترا آلوده دامن دیگران خواهند و من خواهم
چو شبنم پاک و چون گل تازه در دامان من باشی
شد از شیرین و تلخ زندگی عشقت مرا حاصل
نشد از شوربختی گوهر غلطان من باشی
در این وادی که با من سایه من سرگران دارد
چه سازم تا دلیل روح سرگردان من باشی
نوع مطلب :


( کل صفحات : 34 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
: در گوگل محبوب میکنم
جهت حمایت از عاشقانه های من روی +1 کلیک کنید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic